Travel Reservation Hotline

Call and Book Your Hotel Now!

Domestic Toll-Free for US and Canada: 1-800-997-1438

Worldwide: +1-817-983-0682

Vuosi 2022 ja viihteen uusi tuleminen

Girl on a beach at night
Credit: Pixabay / KELLEPICS

Tuleva vuosi on tuomassa paljon uutta myös digitaaliseen maailmaan, missä metaversumista puhuminen alkaa olla jokapäiväistä. Koko 2000-luku on ollut digitaalisen olemisen ja tekemisen kehittymistä ja vähitellen internet 3.0:n kautta digitaalisuus tulee entistä laajemmin niin arkeemme, viihteeseemme kuin työelämäämme.

Popular
Get Started